Biografie

Willem Debeuckelaere is voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.