Contact

Luc Blyaert

Luc Blyaert

Hoofdredacteur

Luc Blyaert is hoofdredacteur bij Data News.

Kristof Van der Stadt

Redacteur

Kristof Van der Stadt is redacteur bij Data News.

Frederik Tibau

Redacteur

Frederik Tibau is redacteur bij Data News.

Michaƫl Ilegems

Michael Ilegems

Redacteur

Michael Ilegems is redacteur bij Data News.

Guy Kindermans

Redacteur

Guy Kindermans is redacteur bij Data News.

Marc Husquinet

Redacteur

Marc Husquinet is redacteur bij Data News.