Gartner krabbelt terug over Windows Vista

24/11/05 om 00:00 - Bijgewerkt op 23/11/05 om 23:59

Bron: Datanews

Het analysebedrijf Gartner past zijn advies aan van "niet overschakelen vóór 2008" naar "een overstap tijdig voorbereiden". De aanvankelijke analyse zou "verkeerd geïnterpreteerd" zijn.

Gartner zegt zijn oorspronkelijke stellingen niet te veranderen, maar enkel te verduidelijken, wegens "verkeerde geïnterpreteerd". Hoedanook, de nieuwe officiële versie van het Gartner-advies is sterk bijgewerkt.Het oorspronkelijke advies over Windows Vista was getiteld "Ten reasons you should and shouldn't care about Microsoft's Windows Vista client". Daarin haalden de analisten van Gartner een aantal zwaktes in Microsofts benadering van desktopbesturing aan. Conclusie was: "Haast je niet om over te schakelen op Windows Vista. Wacht liever tot 2008."Nu wordt dat advies bijgeschaafd. Volgens Gartner is het niet verstandig om tot 2008 te wachten om te beginnen met een overschakeling naar Windows Vista. Immers, een migratie naar het nieuwe systeem kan toch anderhalf jaar in beslag nemen alvorens het helemaal op punt staat. Dat is de tijd die nodig geacht wordt om applicaties te testen, de infrastructuur aan te passen en de beheerorganisatie en eindgebruikers voor te bereiden."Wie tot 2008 wacht, is dus pas klaar met de overschakeling in 2010," luidt het nieuwe advies.

Onze partners