'Het nieuwe werken is antwoord op crisis'

Stefan Grommen

27/03/2012 - 11:03

Zes op tien Belgische werknemers is van mening dat 'het nieuwe werken' - flexibele werkplekken, telewerken, het gebruik collaborationtools, … - een efficiënt middel zou kunnen zijn om de economische crisis te bestrijden. Dat blijkt uit de vierde ICT-Barometer van it-dienstenbedrijf Getronics.

Getronics schakelde Insite Consulting in om 1536 Belgische werknemers te bevragen. Uit het onderzoek blijkt dat 9 op 10 werknemers denken dat de economische crisis nadelig is geweest voor zijn bedrijf. 1 werknemer op 4 vindt bovendien dat zijn baan onder de crisis lijdt. Als antwoord daarop ziet 60 procent van de respondenten wel heil in 'het nieuwe werken'.

Overschakelen op het ‘nieuwe werken’ zou bedrijven besparingen op het vlak van werkruimte en transportkosten opleveren, nieuw talent aantrekken omdat de afstand tot het bedrijf niet langer als een hinderpaal wordt gezien, het absenteïsme verlagen en de productiviteit en efficiëntie voor de werkgevers verbeteren.

Volgens de studie van Getronics zouden de ict- en industriële sector het verst gevorderd zijn op vlak van 'het nieuwe werken'. Vooral de farmabedrijven zijn, binnen die industriële sector, koplopers. De overheid en de gezondheidssector hebben - enkele sterke voorbeelden, zoals de FOD Sociale Zekerheid, buiten beschouwing gelaten - nog heel wat werk voor de boeg. Het gaat dan vooral over de werkomgeving (flexdesks, inrichting, efficiënt telewerk mogelijk, …), de werkorganisatie (processen, visie van werkgever, …) en de ict-faciliteiten.

39 procent van de bedrijven past vandaag tegenwoordig al het principe van de 'floating desks' toe, een stijging van 6 procentpunten tegenover vorig jaar. Ongeveer 49 procent van de werknemers kan van thuis uit werken. 61 procent van de werknemers die dat niet doen, zou graag kunnen telewerken. De voornaamste hinderpalen daarvoor zijn de aard van het werk (55%) en de werkgever die geen toestemming geeft (34%).

Besparingen
Getronics, dat zelf het nieuwe werken (alias 'New World of Work') sterk pusht, heeft nu anderhalf jaar na de invoering van het concept in het eigen bedrijf ook de resultaten bekend gemaakt van die oefening. Het bedrijf, waar 250 mensen aan de slag zijn, spreekt van sterke besparingen. Zo daalden de aanwervingskosten naar eigen zeggen met bijna 200.000 euro, omdat het personeelsverloop 3% lager lag. Getronics ontving 20% meer spontane sollicitaties en de externe aanbevelingen door Getronics-medewerkers stegen met maar liefst 50%. Verder zegt het bedrijf 212.000 euro aan transportkosten bespaard te hebben (waarvan 42.000 euro aan autokosten), omdat 80% van de 250 werknemers één dag per week telewerkt. De hogere productiviteit van de medewerkers door het gebruik van nieuwe technologieën leverde het bedrijf 62.000 euro op en de inkrimping van de benodigde kantoorruimte was nog eens goed voor 625.000 euro aan besparingen.

Data News in je nieuwsoverzicht op Facebook

Meer over: , , ,

 

Reacties

PHILIP.VAN.EECKE2 | 27 maart 2012

Wat kort door de bocht vrees ik : zes op tien werknemers werkt misschien niet eens met PC of ICT middelen? fabrieksarbeiders, verplegers, onderhoudspersoneel, leerkrachten, bouwvakkers ... zullen niet zo snel van thuisuit kunnen "flexwerken" vrees ik. Ook het kader verantwoordelijk voor deze werknemers niet trouwens. => wordt dit type werk dan al meteen maar als "het oude werken" bestempeld ??

Ongepast?

Flexr | 27 maart 2012

Het Nieuwe Werken is in Nederland een hype. Eenmaal (goed) ingevoerd, willen mensen vaak niet anders meer. Maar het HNW roept - met name als het nog niet is ingevoerd - wel eens weerstand op. Mensen voelen zich niet altijd gekend in hun behoeften. Basale menselijke behoeften zoals het controleren van je omgeving en het behoren tot een groep worden genegeerd. Dat maakt dat mensen zich onveilig voelen. En dát leidt tot weerstand. De gemeente Zaanstad is een voorbeeld in Nederland over een succesvolle implementatie van Het Nieuwe Werken. We hebben daar een bijdrage aan mogen leveren. Bekijk de film: https://vimeo.com/39048939 Graag hoor ik van u of dit in België ook een oplossing zou kunnen zijn.

Ongepast?

willemgeknack | 27 maart 2012

"die dan wel bereid moeten zijn om ergens in de omgeving te gaan wonen" is toch een niet te verwaarlozen randvoorwaarde. Er is een ook een reden voor dat het ict bedrijven zijn die voorlopen; de cultuur van een bedrijf moet voldoende matuur zijn op het gebied van omgaan met kennis en informatie.

Ongepast?

ramoudt | 27 maart 2012

Opgelet! Het is niet al goud wat blinkt ... Het argument van besparingen wordt stevast aangevoerd bij vernieuwingen maar de besparingen worden vaak overschat of niet gerealiseerd. Vbn: Getronics zou 212.000 euro besparen aan transportkosten omdat de werknemers gemiddeld 1 dag per week telewerken. Een trein en/of busabonnement wordt hiermee niet goedkoper en stort niets terug. Enkel met rittenkaarten kun je besparen, maar die zijn duurder. Een bedrijfswagen blijft bijna evenveel kosten: enkel die dag wordt er bespaard op brandstofkosten. Alle andere kosten blijven gelijk. Er wordt bespaard op kantoorruimte maar wat als iedereen tesamen naar kantoor moet? Of wanneer het aantal vrije seats te klein is? En krijgen de thuiswerkers een vergoeding voor elektriciteit en verwarming tijdens het thuiswerk? Als bedrijf kan je beter delokaliseren van een grote, 'dure' stad (Brussel, A'pen, Gent, Leuven) naar een veel goedkopere provinciestad op een spoorweg-as met kantoren vlak bij het station (Brugge, Lokeren, St.Niklaas, Aarschot, Diest , Tienen, ...). Dat zal een veel grotere besparing opleveren en meer tevreden medewerkers (geen of weinig files), die dan wel bereid moeten zijn om in ergens in de omgeving te gaan wonen.

Ongepast?

 

Reageer

Nieuwsbrief

Schrijf u in op Data News dagelijkse nieuwsbrief

Schrijf u in op Data News Start-ups maandelijkse nieuwsbrief

Schrijf u in op Data News Jobs wekelijkse nieuwsbrief

E-mail:
 

Whitepapers

 
 

Wij raden ook aan