Overheid gaat e-procurement veralgemenen

03/10/12 om 11:06 - Bijgewerkt om 11:06

Bron: Datanews

Vanaf 1 januari 2013 wil de federale overheid het gebruik van e-procurement voor overheidsopdrachten veralgemenen. De ministerraad ging daartoe akkoord met een ontwerp van omzendbrief.

Vanaf 1 januari 2013 wil de federale overheid het gebruik van e-procurement voor overheidsopdrachten veralgemenen. De ministerraad ging daartoe akkoord met een ontwerp van omzendbrief. Met e-procurement (www.publicprocurement.be) kunnen alle processen en transacties van overheidsopdrachten - van bekendmaking tot gunning - volledig online gebeuren.

Aankondigingen van nieuwe opdrachten zullen via e-notification (een onderdeel van het platform) bekend gemaakt worden. Vanaf januari volgend jaar gaan de verschillende federale overheidsdiensten op hun portalen en websites ook het logo en de link van e-procurement plaatsen, én ondernemingen verder sensibiliseren.

Overigens kunnen via e-procurement nu ook offertes ingediend worden voor open procedures, beperkte procedures en onderhandelingsprocedures met bekendmaking.

Vanaf 1 juli 2013 en vanaf de volledige inwerkingtreding van de wet op de overheidsopdrachten wil de overheid ook de andere toepassingen verder veralgemenen.

Onze partners