Soa doe je niet om te besparen

16/05/08 om 11:30 - Bijgewerkt om 11:29

Bron: Datanews

De jaarlijkse Data News ICT Guide enquête die volgende week in extenso gepubliceerd wordt, pakt uit met erg magere cijfers over 'service oriented architectures'. Slechts 22 procent van de respondenten werkt eraan en van de resterende 78 procent heeft zo goed als niemand plannen in die zin. Dat verbaast Peter Vermeulen, consulting director bij IDC Benelux, niet echt.

De jaarlijkse Data News ICT Guide enquête die volgende week in extenso gepubliceerd wordt, pakt uit met erg magere cijfers over 'service oriented architectures'. Slechts 22 procent van de respondenten werkt eraan en van de resterende 78 procent heeft zo goed als niemand plannen in die zin. Dat verbaast Peter Vermeulen, consulting director bij IDC Benelux, niet echt.

Soa is geen product dat je gebruiksklaar uit een doos kan halen, luidt de boodschap van Peter Vermeulen op een Soa-event van Progress Software. "Het is in wezen een evolutieve wijze van software implementeren en aanwenden." Het is een aanpak, een architectuur. "Soa komt er omdat de cio's onder steeds grotere druk staan om snel(ler) open toepassingen te creëren als antwoord op veranderingen in de markt." Soa moet meer efficiëntie brengen in ict en de bedrijfsorganisatie en mag niet alleen een kwestie van kostenbesparing zijn!

Soa is een concept dat in eerste instantie de grote(re) bedrijven aanspreekt en daarvan zijn er in België niet zoveel. Voorts blijkt Soa ook in andere landen niet zo massaal door te breken. Zelf ziet hij naast de VS en Groot Brittannië voornamelijk Nederland de Soa-weg bewandelen. Het percentage (22%) zou zelfs nog wat optimistisch kunnen zijn, want het vereist echt wel blijvende inspanningen van bedrijfsmensen en ict'ers, en die samenwerking blijft moeilijk. Vermeulen ziet ict daarbij wel als mogelijke struikelblok en niet alleen uit onvermogen, maar ook uit onwil.

Een en ander maakt dat Soa wel een doorbraak begint te forceren maar nog een lange weg af te leggen heeft. Het moet immers gepaard gaan met stevige alignering van ict met de bedrijfsbehoeften. "Soa wordt dan ook nog te vaak vanuit ict-standpunt bekeken, in plaats van hoe je er de bedrijfsprocessen mee kan veranderen!" Het duurt ook langer dan heel wat bedrijven beseffen: een traject van 10 jaar is niet uitzonderlijk al gaat dat onderweg wel gepaard met een reeks 'quick win's'.

Vaak wordt Soa ook verschillend aangepakt, met soms een 'quick & dirty' benadering. Zo kunnen eventueel snel en erg losjes verschillende toepassingen worden gekoppeld (loosely coupled of grove granulariteit), wat heel wat anders is dan het doordacht herwerken van toepassingen met kleinere componenten (fijne granulariteit) en een beroep doen op diensten. Als een en ander niet goed wordt doordacht, loopt het bedrijf ook het risico van complicaties op langere termijn, bijvoorbeeld met moeilijkheden inzake versiecontrole.

Onze partners