Zware privacyschending door Nederlandse overheid

25/03/11 om 09:11 - Bijgewerkt om 09:11

Bron: Datanews

Het Nederlandse College voor de Bescherming van Persoonsgegevens (CBP) heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de vingers getikt omwille van een zware privacyschending bij risicoprofilering van uitkeringsgerechtigheden.

Zware privacyschending door Nederlandse overheid

Het Nederlandse College voor de Bescherming van Persoonsgegevens (CBP) heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de vingers getikt omwille van een zware privacyschending bij risicoprofilering van uitkeringsgerechtigheden.

"In België is een dergelijke schending zeer onwaarschijnlijk, omdat we preventief nagaan of de privacy van burgers niet geschonden wordt, en alle persoonsgegevens gecodeerd worden", aldus Frank Robben van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

Volgens het CBP handelt de Sociale Inlichtingendienst van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken in strijd met de privacywet bij het samenbrengen van gegevens gebruikt voor risicoprofilering bij de opsporing van fraude. De Inlichtingendienst informeerde de burgers niet over de koppeling, en bewaart de gevoelige gegevens langer dan nodig. Intussen dreigt er een boete van 150.000 euro.

"In België hebben we de dingen beter georganiseerd", zegt de administrateur-generaal van de KSZ. "Ook wij brengen gegevens van de RSZ, de RVA en andere instanties samen in een databank (Oasis), maar die data wordt eerst gecodeerd door de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Pas als er een vermoeden is van fraude, kunnen inspectiediensten vragen om de gegevens te decoderen, en krijgen ze de daadwerkelijke identiteitsgegevens van de verdachten."

"Bovendien kunnen er bij ons sowieso geen gegevens uitgewisseld worden als er geen machtiging is van het sectoraal comité binnen de Privacycommissie. Er is exact vastgelegd welke gegevens uit welke bronnen mogen samengebracht worden om aan fraudebestrijding te doen, hoe en wanneer er moet gecodeerd en gedecodeerd worden ter bescherming van de privacy, en wanneer de gegevens mogen worden doorgegeven."

Onze partners