Mijlpaal 50Gbit/s bij Intel

Guy Kindermans

27/07/2010 - 19:56

Intel Si Photonics

Intel Si Photonics

Intel

Intel heeft zijn ‘hybrid silicium laser’-doorbraken van de voorbije jaren nu samengebracht in geïntegreerde chipprototypes – voorlopers van goedkope high bandwidth optische connecties voor datacenters én consumentenproducten.

Zowel de connecties tussen systemen in datacenters als tussen consumentenproducten en hun periferie-apparatuur (zoals beeldschermen) botsen tegen de debietbeperkingen van koperdraadconnecties aan. In de voorbije zes jaar heeft Intel de verschillende onderdelen van een lasergesteunde optische connectie uitgewerkt in technologieën waarvoor de bestaande slicium productiemethoden op grote schaal kunnen worden aangewend. Het betrof onder meer de modulatoren/demodulatoren, lichtdetectoren en de hybride siliciumlasers zelf.

Intel heeft nu een 50Gb/s researchelement gedemonstreerd, bestaande uit een transmissie- en een ontvangerchip. De beide chips integreren de verschillende onderdelen en werden op bestaande siliciumproductiesystemen gebouwd. Momenteel biedt het systeem vier 12,5Gb/s kanalen, maar zowel het aantal kanalen als de snelheid per kanaal kan nog worden opgedreven, met het oog op Terabit/s I/O snelheden. Aandacht werd ook besteed aan een connectorsysteem voor een makklelijke productie en integratie op ‘board’-niveau in systemen.

Van supercomputers tot ‘handhelds’

Intel denkt bij dit alles concreet aan de noden in datacenters, evenals toepassingen in de medische en andere dataintensieve omgevingen. Mar de technologie zal tevens in consumentenproducten een rol spelen, want ook daar groeien de datastromen. Zo vereist het afspelen van een quad-HiRes film bij 60Hz een 60Gbit/s verbinding tussen de afspeeleenheid en het beeldscherm. De nieuwe hybride laser photonicaproducten zullen voldoende goedkoop zijn om zowel in supercomputers als handhelds te worden aangewend, klinkt het. Dr. Mario Paniccia, Intel fellow en hoofd van het Intel Photonics Technology Lab waar de technologie werd ontwikkeld, stelt dat Intel vaart zal zetten achter de ontwikkeling, met de eerste commercieel beschikbare producten over drie à vijf jaar. Nu een eerste werkend geheel het concept heeft bewezen, omvatten de volgende stappen het opdrijven van de performantie, een verdere optimalizering, een hogere bedrijfszekerheid en aandacht voor de produceerbaarheid (zoals ‘yield’). Dr. Paniccia ziet voor dat alles geen fundamentele struikelblokken.

De vorig jaar op het Intel Developer Forum getoonde ‘Light Peak’ optische technologie, als mogelijke vervanger van USB- of beeldschermverbindingen, werd dit jaar op punt gesteld en zal kortelings worden gecommercializeerd. Intel voorziet dat op termijn verschillende optische connectiviteitstechnologieën naast elkaar zullen bestaan, voor toepassingen gaande van lange afstandscommunicatie tot intrasysteem interconnecties.


Data News in je nieuwsoverzicht op Facebook

Meer over: , , ,

   

Reageer