Gelukkige veertigste verjaardag Apple

Gelukkige veertigste verjaardag Apple

Peter Hinssen - Precies 40 jaar geleden werd Apple boven de doopvont gehouden door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne. Wayne is de arme stakker die zijn 10% aandeel in Apple twee weken later verkocht voor $800. Want hij geloofde er niet meer in. Wayne is uiteindelijk terecht gekomen in een trailer park in Nevada waar hij zijn kost verdiende door postzegels te verhandelen. Zijn 10% Apple stock zou meer dan $60 miljard waard zijn vandaag.