Hendrik Bogaert wil ploegenarbeid voor federale IT

Hendrik Bogaert wil ploegenarbeid voor federale IT

Hendrik Bogaert (CD&V), de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, legt op de ministerraad later vandaag een plan voor om ploegenarbeid in te voeren in de ambtenarij - ook voor it-medewerkers.