Meeste Belgische artsen zijn niet vertrouwd met eHealth-toepassingen

Meeste Belgische artsen zijn niet vertrouwd met eHealth-toepassingen

Maar liefst 57 procent van de Belgische artsen zegt nog nooit van de eHealthBox - een dienst van de federale overheid om patiëntengegevens elektronisch uit te wisselen - te hebben gehoord. Dat blijkt uit een enquête van de Artsenkrant.