Op hackersconventie BlackHat ligt alles onder vuur

Op hackersconventie BlackHat ligt alles onder vuur

BlackHat, de jaarlijkse hackersconferentie in Las Vegas, biedt dit jaar eens te meer een huiveringwekkend overzicht van wat allemaal bloot staat aan digitale aanvallen.