Meer internetfraude in ons land

Meer internetfraude in ons land

De politiediensten hebben in de eerste helft van 2015 6.056 gevallen van internetfraude geregistreerd. Dit is op jaarbasis het hoogste aantal sinds 2011.