Bedrijf+School wil jongeren warm maken voor technische beroepen

Bedrijf+School wil jongeren warm maken voor technische beroepen

Met Bedrijf+School willen het Regionaal Technologisch Centrum uit Oost- en West-Vlaanderen en het Technocentrum Zeeland jongeren prikkelen voor technische beroepen via bedrijfsbezoeken en gastlessen van technici.