Francken wil nationale stratenlijst als open data
Francken wil nationale stratenlijst als open data
Francken wil nationale stratenlijst als open data
Francken wil nationale stratenlijst als open data
Francken wil nationale stratenlijst als open data
Francken wil nationale stratenlijst als open data
3827829Misschien zou het goedkoper en sneller zijn om met Google maps een akkord te sluiten ? Deze mensen hebben alle gegevens onder de knie - met beelden !2015-07-20 17:25:29Roger Gennotte827465Begin eerst eens met alle boetes correct te innen! (De kracht van verandering).2015-07-20 12:36:56Roger Rymen827391'maar in de tijd dat ik nodig heb om een samenwerkingsakkoord te onderhandelen, heeft de technologie mij al drie keer ingehaald'. Juist meneer Francken. Splits nog een beetje meer om daarna opnieuw rond de tafel te zitten. Uw partij is het voorbeeld van efficientie.2015-07-20 11:50:48Bert Herregods5878452015-07-17 16:32:192015-07-20 08:45:20DataNewsPas de parutionNormalarticlePieterjan Van LeemputtenPar Pieterjan Van LeemputtenNieuwsKnack DataNews

Francken wil nationale stratenlijst als open data

Er komt één authentieke bron voor alle adressen in België. Als het aan staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken ligt dan wordt dat meteen de start van een reeks open data-projecten.

yesPieterjan Vanleemputten2015-07-20 08:00:00http://datanews.knack.be/ict/nieuws/francken-wil-nationale-stratenlijst-als-open-data/article-normal-587845.htmlhttp://m.datanews.knack.be/ict/nieuws/francken-wil-nationale-stratenlijst-als-open-data/article-normal-587845.htmlhttp://datanews.knack.be/ict/nieuws/http://m.datanews.knack.be/ict/nieuws/
Francken wil nationale stratenlijst als open data

Europa vraagt dat elk land referentielijsten hanteert, onder meer voor postadressen. In ons land zijn die er voor de drie gewesten, maar niet op nationaal niveau. Dat moet ten laatste tegen 2018. Niet meteen het meest sexy onderwerp, maar wel nuttig want vandaag moet je verschillende databanken combineren. Bovendien is niet elke databank even volledig waardoor je niet zomaar een volledige stratenlijst kan opvragen.

Om dat te versnellen keurde de federale regering op vrijdag het samenwerkingsakkoord BeSt Address goed. Dat houdt in dat de gewesten tegen ten laatste 1 januari 2017 hun adressenregister hebben opgebouwd. Uiterlijk vanaf 1 januari 2018 (of vroeger indien mogelijk) zullen overheidsinstanties voor elke gelegenheid dan verwijzen naar die registers, zodat iedereen dezelfde authentieke bron gebruikt. Dit samenwerkingsakkoord wordt nu voorgelegd op het Overlegcomité met de gewesten.

Ook buiten de overheid

Voor Francken, die als staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging het initiatief nam, is het project een voorbeeld van zijn visie op een efficiënte en moderne overheid. De adressenlijst zal als open data voor eender welk gebruik beschikbaar zijn. Iets wat ook met vergelijkbare databanken in de toekomst moet gebeuren.

"Standaardmodellen, interoperabiliteit, databeheer, ... geen politicus die hier brood in ziet. Maar iemand moet er zich wel mee bezig houden als we een slanke, efficiënte en moderne overheid willen", zegt Francken. Open overheidsdata is voor Francken een welgekomen eindproduct van een goed functionerende overheid. "Dit dossier is een goed voorbeeld van waar ik vanuit mijn bevoegdheid vereenvoudiging werk wil van maken. Standaardiseren van data en processen, authentieke bronnen creëren, de kwaliteit van data verhogen, hergebruik bevorderen, eenvoudige wetten en regels maken die dit allemaal toelaten en als sluitstuk een architecturale visie die dit allemaal verankert in de werking van de overheid."

Te traag

Wel hekelt de staatssecretaris dat er momenteel voor dergelijke projecten een samenwerkingsakkoord moet worden afgesloten. "Het is evident dat elk bestuursniveau zijn verantwoordelijkheid neemt, dit samenwerkingsakkoord houdt daar ook rekening mee, maar ik vind het niet vanzelfsprekend dat wij voor elke standaardisering samenwerkingsakkoorden moeten afsluiten. Dit dossier is al voorbereid in de vorige jaren, nu heb ik dit vastgepakt en afgewerkt. Mijn Vlaamse collega Liesbeth Homans zal tevreden zijn, maar in de tijd dat ik nodig heb om een samenwerkingsakkoord te onderhandelen, heeft de technologie mij al drie keer ingehaald. En dan start de uitvoering pas. Dit is niet houdbaar. Ik zal voorstellen doen om dergelijke technische dossiers in de toekomst veel sneller te laten verlopen."

957van-leemputten-pieterjanis redacteur bij Data NewsVan LeemputtenPieterjanreporter/assets/168/avatar_86067.jpgpieterjan.vanleemputten@datanews.behttps://twitter.com/Pieterjanvlhttp://www.linkedin.com/in/pieterjanvl<p>Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News.</p>http://datanews.knack.be/ict/auteurs/pieterjan-van-leemputten-957.htmlhttp://m.datanews.knack.be/ict/auteurs/pieterjan-van-leemputten-957.htmlTheo Franckenopen databestuurStraat
Inge Buyse en Lieve Mostrey nieuwe bestuurders bij RealDolmen
Inge Buyse en Lieve Mostrey nieuwe bestuurders bij RealDolmen
Inge Buyse en Lieve Mostrey nieuwe bestuurders bij RealDolmen
Inge Buyse en Lieve Mostrey nieuwe bestuurders bij RealDolmen
02916352013-07-03 09:52:022014-09-08 19:58:30DataNewsPas de parutionNormalarticlePieterjan Van LeemputtenPar Pieterjan Van LeemputtenNieuwsCareersKnack DataNews

Inge Buyse en Lieve Mostrey nieuwe bestuurders bij RealDolmen

RealDolmen heeft twee vrouwen aangeduid voor zijn raad van bestuur. Ze volgen Michel Akkermans en Bruno Segers op.

auto2013-07-03 09:52:01http://datanews.knack.be/ict/nieuws/inge-buyse-en-lieve-mostrey-nieuwe-bestuurders-bij-realdolmen/article-normal-291635.htmlhttp://m.datanews.knack.be/ict/nieuws/inge-buyse-en-lieve-mostrey-nieuwe-bestuurders-bij-realdolmen/article-normal-291635.htmlhttp://datanews.knack.be/ict/nieuws/http://m.datanews.knack.be/ict/nieuws/http://datanews.knack.be/ict/careers/http://m.datanews.knack.be/ict/careers/

RealDolmen heeft twee vrouwen aangeduid voor zijn raad van bestuur. Ze volgen Michel Akkermans en Bruno Segers op.

Inge Buyse is managing director van Sapa Heat Transfer - Welded Products Worldwide en gedelegeerd bestuurder van Remi Claeys Aluminium. Lieve Mostrey is chief technology & services van Euroclear Group. Daarvoor was ze onder meer cio van BNP Paribas Fortis. In 2010 werd ze door Data news geselecteerd bij de top 10 van Belgische IT-vrouwen.

Akkermans was voorzitter van de raad van bestuur tot oktober 2012 wanneer toenmalig ceo Bruno Segers opstapte. Hij zou aanblijven als bestuurslid, maar stopt sinds 1 juli volledig als bestuurslid omdat dit moeilijk werd in combinatie met zijn internationale verantwoordelijkheden bij Clear2Pay, de Belgische specialist in het afhandelen van betalingsverkeer in financiële instellingen.

Bruno Segers richtte na zijn vertrek samen met Luc Buntinx en Isabelle Maenhout IrisPact op, een start-up dat zich focust op een mobiel platform voor beveiligde contracten via het internet.

957van-leemputten-pieterjanis redacteur bij Data NewsVan LeemputtenPieterjanreporter/assets/168/avatar_86067.jpgpieterjan.vanleemputten@datanews.behttps://twitter.com/Pieterjanvlhttp://www.linkedin.com/in/pieterjanvl<p>Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News.</p>http://datanews.knack.be/ict/auteurs/pieterjan-van-leemputten-957.htmlhttp://m.datanews.knack.be/ict/auteurs/pieterjan-van-leemputten-957.htmlRealDolmenbuysemostreybestuur