VIDEO: Het internet in 60 seconden

VIDEO: Het internet in 60 seconden

In dit filmpje wordt opgelijst wat er allemaal op het internet gebeurt in een tijdsspanne van 1 minuut.