Big Brother prijs voor 'smart meters'

Big Brother prijs voor 'smart meters'

In de marge van het 'Computers, Privacy & Data Protection' congres in Brussel, reikte de Liga Voor Mensenrechten de Big Brother en Winston prijzen uit.