Belgische Franstalige nieuwsuitgevers in zee met Google

Belgische Franstalige nieuwsuitgevers in zee met Google

De Franstalige uitgeversvereniging Copiepresse en de auteursverenigingen SAJ en Assucopie hebben woensdag een samenwerking met Google aangekondigd. Die maakt een einde aan hun gerechtelijke geschillen, en is gericht op de ontwikkeling van een economisch model omtrent de nieuwe media. Dat meldt Belga.

Google verwijdert materiaal van Copiepresse uit index

Google verwijdert materiaal van Copiepresse uit index

Zoekrobot Google neemt het materiaal van Copiepresse, de vereniging van Frans- en Duitstalige krantenuitgevers van België, niet meer op in haar index. Dat deelt Google zelf mee.Google zegt dat het daarmee gevolg geeft aan het besluit van het hof van beroep van mei 2011. Het hof van beroep van Brussel bevestigde toen grotendeels een uitspraak in eerste aanleg van februari 2007. De rechter legde Google toen in kortgeding een publicatieverbod op voor het materiaal van Copiepresse in Google Nieuws. Om schadevergoedingen te vermijden, leefde Google die beslissing al langer na. Nu beslist Google om het materiaal van de Frans- en Duitstalige krantenuitgevers ook niet langer in haar "gewone" index op te nemen. Wie dus op zoek gaat naar de websites van leden van Copiepresse via de zoekmachine van Google wordt daar dus niet meer naar doorverwezen. Volgens Google is de beslissing genomen om in overeenstemming te zijn met de uitspraak van de Brusselse rechter in beroep.

Inning schadevergoeding van Google kan nog lang duren

Inning schadevergoeding van Google kan nog lang duren

Na de veroordeling van Google door het Brusselse hof van beroep voor het niet respecteren van de auteursrechten van journalisten en wetenschappelijke auteurs volgt nog een lange procedure over de verschuldigde schadevergoeding. Dat verwacht de Journalisten Auteursmaatschappij (JAM).

Google verliest Copiepresse-zaak in beroep

Google verliest Copiepresse-zaak in beroep

Het hof van beroep van Brussel heeft Google vorige donderdag veroordeeld om alle artikels en foto's van zijn websites te halen van de Frans- en Duitstalige Belgische uitgevers, met uitzondering van L'Echo (op Google Nieuws).

Google en Copiepresse slijpen opnieuw de messen

Google en Copiepresse slijpen opnieuw de messen

Na de juridische strijd in 2007 tussen de Franstalige Belgische kranten en zoekmachinereus Google rond Google News is de zaak in beroep opnieuw op gang getrapt. De kwestie kan, wederom, een precedent creëren voor hoe auteursrechten op het internet moeten worden behandeld.