Belgacom-staking veroorzaakt geen grote problemen

Belgacom-staking veroorzaakt geen grote problemen

De geplande staking bij Belgacom trekt zo'n 350 misnoegde werknemers zegt ACV-Transcom. De impact op de dienstverlening blijft op het eerste zicht beperkt.