Airbnb voor fietsen gelanceerd in Amsterdam

Airbnb voor fietsen gelanceerd in Amsterdam

In Amsterdam is een soort Airbnb voor fietsen van start gegaan. Iedereen kan zijn fiets via een onlinedienst aan toeristen verhuren.