KBO wordt 'open data' op 9 mei

KBO wordt 'open data' op 9 mei

De Kruispuntbank Ondernemingen van FOD Economie wordt op 9 mei e.k. 'open data', als de Raad van State tijdig zijn fiat geeft.