De Lift stoomt jongeren met autisme klaar voor informatica

De Lift stoomt jongeren met autisme klaar voor informatica

Mensen met autismespectrumstoornis kunnen hun beperking positief inzetten in een it-omgeving. Om jongeren met die stoornis op de goede weg te zetten biedt de privéschool De Lift speciale begeleiding aan.