Vrouwen voelen zich gediscrimineerd door Facebook en Twitter

Vrouwen voelen zich gediscrimineerd door Facebook en Twitter

Twitter, Facebook en andere Amerikaanse internetreuzen komen in het vizier van vrouwelijke (ex-)werknemers, die zich gediscrimineerd voelen omwille van hun geslacht. In Silicon Valley stapelen de klachtendossiers van vrouwen zich zo op.