Overheid gaat e-procurement veralgemenen

Overheid gaat e-procurement veralgemenen

Vanaf 1 januari 2013 wil de federale overheid het gebruik van e-procurement voor overheidsopdrachten veralgemenen. De ministerraad ging daartoe akkoord met een ontwerp van omzendbrief.