Wettelijk kader voor elektronisch aangetekend schrijven

Wettelijk kader voor elektronisch aangetekend schrijven

Een digitale aangetekende brief krijgt voortaan dezelfde juridische waarde als een papieren variant. De technologie bestaat al lang, maar nu worden beide op dezelfde voet geplaatst.