Noodprocedure EMCS loopt af
Noodprocedure EMCS loopt af
Noodprocedure EMCS loopt af
Noodprocedure EMCS loopt af
02782772011-02-24 09:04:502014-09-08 18:31:24DataNewsPas de parutionNormalarticleNieuwsKnack DataNews

Noodprocedure EMCS loopt af

De noodprocedure voor het elektronisch systeem EMCS is stopgezet ...

auto2011-02-24 09:04:49http://datanews.knack.be/ict/nieuws/noodprocedure-emcs-loopt-af/article-normal-278277.htmlhttp://m.datanews.knack.be/ict/nieuws/noodprocedure-emcs-loopt-af/article-normal-278277.htmlhttp://datanews.knack.be/ict/nieuws/http://m.datanews.knack.be/ict/nieuws/

De noodprocedure voor het elektronisch systeem EMCS (Excise Movement Control System) is stopgezet nadat dinsdag een nieuwe versie van het systeem ter beschikking werd gesteld.

Het EMCS-systeem volgt het transport tussen de EU-lidstaten op van accijnsgoederen, zoals tabak en alcohol. Het vervangt de papieren aangifte en moest op 1 januari 2011 verplicht worden ingevoerd in alle EU-lidstaten. Meteen werd echter vastgesteld dat het systeem in België niet efficiënt genoeg was. Ook Denemarken, Nederland en Italië hadden technische problemen. Doordat een elektronische aangifte in sommige gevallen mislukte, moesten bedrijven opnieuw met het papieren formulier werken.

De administratie van Financiën stelde daarom onmiddellijk noodprocedures in, die enkel bij falen van het systeem mochten worden gebruikt en er voor moesten zorgen dat de bewegingen niet werden gehinderd. Zo werden sinds 1 januari toch nog 45.812 uitgaande en 44.880 inkomende elektronische transportbewegingen geregistreerd. De andere, via de noodprocedure afgehandelde, bewegingen worden achteraf in het EMCS ingebracht.

De nieuwe versie kwam tot stand door de samenwerking tussen de Stafdienst ICT van de FOD Financiën en een privé-contractant. "De versie voldoet aan de efficiëntievereisten waardoor de ingestelde noodprocedures geen redenen van bestaan meer hebben", luidt het nog.

Bron: Belga

financiënemcs
EMCS nog niet draaiende vóór 22 februari
EMCS nog niet draaiende vóór 22 februari
EMCS nog niet draaiende vóór 22 februari
EMCS nog niet draaiende vóór 22 februari
02779512011-02-02 09:37:082014-09-08 18:29:29DataNewsPas de parutionNormalarticleNieuwsKnack DataNews

EMCS nog niet draaiende vóór 22 februari

De noodprocedure voor het elektronisch systeem EMCS (Excise Movement Control System) ...

auto2011-02-02 09:37:07http://datanews.knack.be/ict/nieuws/emcs-nog-niet-draaiende-voor-22-februari/article-normal-277951.htmlhttp://m.datanews.knack.be/ict/nieuws/emcs-nog-niet-draaiende-voor-22-februari/article-normal-277951.htmlhttp://datanews.knack.be/ict/nieuws/http://m.datanews.knack.be/ict/nieuws/

De noodprocedure voor het elektronisch systeem EMCS (Excise Movement Control System) is verlengd tot 22 februari. Aanvankelijk liep ze tot 31 januari. Het systeem volgt het transport tussen lidstaten van de Europese Unie op van goederen die onderworpen zijn aan accijnzen, onder meer tabak en alcohol.

Het EMCS vervangt de papieren aangifte en moest op 1 januari 2011 verplicht worden ingevoerd in alle EU-lidstaten. Op 1 april vorig jaar was het al op vrijwillige basis beschikbaar. Volgens de federale overheidsdienst Financiën verliep de testperiode tijdens de eerste helft van december 2010 "bevredigend" maar werden vanaf 4 januari echter "functionele gebreken" vastgesteld.

Zo bleek een elektronische aangifte in sommige gevallen te mislukken. De Algemene administratie van de douane en accijnzen stelde daarom noodprocedures met papieren formulieren in tot en met 31 januari, in afwachting van een definitieve oplossing. FOD Financiën benadrukt dat EMCS, ondanks de huidige verlenging van die noodprocedures, intussen wel steeds operationeel blijft.

Zo werden tussen 1 januari tot en met 20 januari reeds 10.274 uitgaande en 10.623 inkomende elektronische transportbewegingen geregistreerd. De bewegingen die met de noodprocedure zijn afgehandeld, worden achteraf in EMCS ingebracht. "In samenwerking met een privé-contractant hebben de ict-diensten van de administratie een stappenplan opgesteld om de problemen snel en structureel op te lossen", luidde het bij Financiën.

In drie andere lidstaten was er ook al sprake van technische problemen. Het gaat om Denemarken, Nederland en Italië. Met het elektronische systeem zouden de lidstaten volgens de Europese Commissie beter fiscale fraude kunnen opsporen.

Bron: Belga

douaneemcs
EMCS-systeem vertoont nog steeds moeilijkheden
EMCS-systeem vertoont nog steeds moeilijkheden
EMCS-systeem vertoont nog steeds moeilijkheden
EMCS-systeem vertoont nog steeds moeilijkheden
02778172011-01-25 09:41:282014-09-08 18:28:39DataNewsPas de parutionNormalarticleNieuwsKnack DataNews

EMCS-systeem vertoont nog steeds moeilijkheden

Het elektronisch systeem EMCS (Excise Movement Control System), dat het transport tussen lidstaten van de Europese Unie volgt van goederen die onderworpen zijn aan accijnzen, zoals onder meer tabak en alcohol, functioneert niet naar behoren in België. In België is het EMCS een subproject van het MASP of Multi Annual Strategic Plan (een verlengstuk van het PLDA, wat staat voor Papierloze Douane en Accijnzen). Dat meerjarenplan moet de uitwisselingen voor douane en accijnzen harmoniseren en automatiseren. IBM sleepte daarvoor het raamcontract in de wacht. Atos Origin, dat op Europees niveau de oplossing ('Xsize') uitwerkte, biedt de Belgische partijen die actief zijn op het vlak van accijnsplichtige producten (producenten van sigaretten, alcohol en met name olieproducten) een webinterface waarmee ze hun interne systemen kunnen verbinden met het EMCS.

auto2011-01-25 09:41:27http://datanews.knack.be/ict/nieuws/emcs-systeem-vertoont-nog-steeds-moeilijkheden/article-normal-277817.htmlhttp://m.datanews.knack.be/ict/nieuws/emcs-systeem-vertoont-nog-steeds-moeilijkheden/article-normal-277817.htmlhttp://datanews.knack.be/ict/nieuws/http://m.datanews.knack.be/ict/nieuws/

Het elektronisch systeem EMCS (Excise Movement Control System), dat het transport tussen lidstaten van de Europese Unie volgt van goederen die onderworpen zijn aan accijnzen, zoals onder meer tabak en alcohol, functioneert niet naar behoren in België.

In België is het EMCS een subproject van het MASP of Multi Annual Strategic Plan (een verlengstuk van het PLDA, wat staat voor Papierloze Douane en Accijnzen). Dat meerjarenplan moet de uitwisselingen voor douane en accijnzen harmoniseren en automatiseren. IBM sleepte daarvoor het raamcontract in de wacht. Atos Origin, dat op Europees niveau de oplossing ('Xsize') uitwerkte, biedt de Belgische partijen die actief zijn op het vlak van accijnsplichtige producten (producenten van sigaretten, alcohol en met name olieproducten) een webinterface waarmee ze hun interne systemen kunnen verbinden met het EMCS.

EMCS moest verplicht worden ingevoerd in alle EU-lidstaten op 1 januari 2011 (en dat was al een jaar na de oorspronkelijke deadline). De federale overheidsdienst Financiën erkent dat het "niet voldoende performant is en een aantal functionele gebreken vertoont". Een elektronische aangifte blijkt in sommige gevallen te mislukken, waardoor bedrijven terug met het papieren formulier moeten werken. De ict-diensten van de administratie hebben samen met de leverancier een stappenplan opgesteld om de problemen snel en structureel op te lossen, zo luidt het bij Financiën.

In afwachting van een definitieve oplossing kunnen handelaars die goederen binnen de EU willen exporteren of importeren, tot en met 31 januari 2011 gebruikmaken van noodprocedures met papieren documenten. Deze procedures mogen alleen worden gebruikt als er geen zogenaamd geleidedocument langs elektronische weg kan worden gestuurd, meldt Financiën.

In 23 van de 27 lidstaten werd het systeem zonder noemenswaardige problemen ingevoerd, zo luidt het bij de Europese Commissie. Naast België, ondervonden ook Denemarken, Nederland en Italië problemen.

Het elektronische systeem biedt volgens de Europese Commissie heel wat voordelen. Zo kunnen lidstaten er beter fiscale fraude mee opsporen. Voor de handelaars zou een aangifte elektronisch sneller en efficiënter moeten verlopen dan een met de papieren versie.

Bron: Belga

financiëndouaneAtos Originemcs