Europese gegevensbewaringwetgeving vernietigd omwille van privacy: wat zijn de gevolgen voor Belgische internetleveranciers?

Europese gegevensbewaringwetgeving vernietigd omwille van privacy: wat zijn de gevolgen voor Belgische internetleveranciers?

Ann-Sophie De Graeve - Op 8 april 2014 verklaarde het Europees Hof van Justitie de controversiële zogenaamde Gegevensbewaringsrichtlijn rond het bewaren van bepaalde internetgegevens 'ongeldig'. Wat betekent dit voor internet service providers in België, nu zij volgens de Belgische wetgeving uiterlijk op 8 oktober 2014 over de infrastructuur moeten beschikken om die gegevens te bewaren?