The Generation Why?

The Generation Why?

Valt het u de jongste jaren ook op, dat er in toespraken telkens weer verwezen wordt naar de Generation Y en dat de spreker herhaaldelijk met zijn eigen kinderen uitpakt? En dat daar telkens een euforische benadering insteekt?