Belgische webcamsite zoekt naar bekende lookalikes

Belgische webcamsite zoekt naar bekende lookalikes

Een Belgische zoekmachine voor erotische webcamchats laat je een foto van iemand uploaden waarna de site het model toont dat het meest op hem of haar lijkt.

Hoe je privacy op Facebook op een inventieve manier te bewaken

Hoe je privacy op Facebook op een inventieve manier te bewaken

Een Nederlandse studente grafisch ontwerp heeft een inventieve manier bedacht om te vermijden dat Facebook je automatisch kan taggen op foto's: een collectie t-shirts met vervormde beelden van bekende koppen.

Facebook plaatst al uw foto's in doorzoekbare databank

Facebook plaatst al uw foto's in doorzoekbare databank

Facebook heeft nieuwe gebruiksvoorwaarden opgesteld. Daarin staat onder meer dat profielfoto's van gebruikers opgenomen gaan worden in een centrale database die bijvoorbeeld door adverteerders doorzocht kan worden aan de hand van gezichtsherkenning.

Google verbant porno- en gezichtsherkennings-apps voor Google Glass

Google verbant porno- en gezichtsherkennings-apps voor Google Glass

Er is een app ontwikkeld die het mogelijk maakt porno af te spelen met de Google-bril, alsook een toepassing om mensen met wie je aan het praten bent meteen te 'screenen' op sociale media via gezichtsherkenningstechnologie. Beide apps zijn echter door Google geblokkeerd.

Korting door gezichtsherkenning

Korting door gezichtsherkenning

Het Amerikaanse Facedeals gebruikt biometrische informatie van Facebook voor aanbiedingen aan bezoekers van winkels.

Duitsland heropent privacyonderzoek naar Facebook

Duitsland heropent privacyonderzoek naar Facebook

De Duitse privacybewaker acht maatregelen van Facebook inzake het gebruik van gezichtsherkenning onvoldoende. Het geschil draait om de 'Photo Tag Suggest' functie die Facebook aanbiedt. Het sociaal mediabedrijf heeft een database aangelegd met foto's en informatie over personen, zodat het systeem op nieuwe foto's herkent wie is afgebeeld. Op basis hiervan kunnen gebruikers dan een 'tag' aanmaken en de betrokken personen hiervan verwittigen. Hierbij wordt niet zozeer de functie zelf aangevochten, dan wel de wijze waarop de privacy van de afgebeelde personen wordt beschermd. In het bijzonder het mogelijke misbruik van deze biometrische gegevens werd aangekaart.

Facebook 'face tagging' overtreedt Europese privacywet

Facebook 'face tagging' overtreedt Europese privacywet

De Facebook-gezichtsherkenningfunctie overtreedt de Europese privacywetgeving, stelt de privacytoezichthouder in Hamburg, en Facebook moet de bijhorende gegevens wissen. In een persmededeling stelt de privacytoezichthouder in Hamburg, Johannes Caspar, dat de gezichtsherkenningsfunctie van Facebook in overtreding is met de Duitse en Europese wetgevingen inzake de bescherming van de persoonlijke privacy. Caspar stelt daarbij uitdrukkelijk dat "niet het aanwenden van gezichtsherkenningssoftware voor het makkelijker uitvoeren van 'foto-tagging' van vrienden het probleem vormt. Veeleer is het bedenkelijk dat Facebook voor deze functie in de achtergrond een database voor gezichtsherkenning met miljoenen gebruikers opbouwt."