Google omarmt Windows Server

Google omarmt Windows Server

Voortaan kan je ook Windows Server op het Google Cloud Platform laten draaien. Zowel Microsoft als Google stellen zich flexibeler op.