Digitaal België groeit trager dan de rest

Digitaal België groeit trager dan de rest

België doet het goed op digitaal vlak. Ons land scoort beter dan het Europees gemiddelde en zit soms bij de beste leerlingen van de klas. Maar we hebben nog te weinig STEM-studenten en moeten werk maken van sneller internet.