Valse Facebook-pagina voor Navo-topmilitair

Valse Facebook-pagina voor Navo-topmilitair

Navo's militaire hoofd werd het slachtoffer van een valse Facebook-pagina, allicht om informatie aan medeofficieren te ontlokken.