Frank De Saer wordt CIO van Eandis

Frank De Saer wordt CIO van Eandis

Het hoofd van de Kruispuntbank Ondernemingen en CIO van de FOD Economie trekt dit najaar naar Eandis. Daarmee verliest de overheid opnieuw een ervaren ICT-topper.

KBO wordt 'open data' op 9 mei

KBO wordt 'open data' op 9 mei

De Kruispuntbank Ondernemingen van FOD Economie wordt op 9 mei e.k. 'open data', als de Raad van State tijdig zijn fiat geeft.