Hackers kraken KerkNet

Hackers kraken KerkNet

KerkNet Vlaanderen ligt plat door een kwaadwillige aanval.