HPC is cool en hetero

HPC is cool en hetero

Op het ISC'12 in Hamburg ging High Performance Computing voor vloeistofkoeling, een heterogene mix van processoren en steeds meer 'als een service'.