Corve gaat voor Magda 2.0

Het Magda-platform is aan vernieuwing toe. Die wordt in 2010-2011 stapsgewijs doorgevoerd.