'Belgian Startup Manifesto' bundelt eisen van Belgische starters

'Belgian Startup Manifesto' bundelt eisen van Belgische starters

Enkele invloedrijke figuren uit de Belgische start-upwereld roepen hun achterban op voorstellen te doen voor de verbetering van het startersmilieu in België. De vijf tot tien beste ideeën komen terecht in het 'Belgian Startup Manifest', dat aan de regering zal worden voorgelegd.

TomTom regelt het verkeer

TomTom regelt het verkeer

Met de publicatie van een 'Verkeersmanifest' plaatst de Nederlandse navigatiespecialist zich volop voor het voetlicht als belangrijke speler in verkeerbeheer.