Geheugen Mars-rover geherformatteerd

Geheugen Mars-rover geherformatteerd

Het Flash-geheugen van het 10 jaar oude Opportunity wagentje op Mars wordt geherformatteerd, om versleten geheugencellen te omzeilen.