Ook in HTML5 zitten gaten

Ook in HTML5 zitten gaten

Hoewel nog geen officiële standaard, wordt HTML5 al duchtig aan de tand gevoeld. En worden ook al problemen gevonden, zoals de mogelijkheid om een harde schijf te laten vol lopen.