Rationeel print- en kopieerbeleid moet kosten drukken

Rationeel print- en kopieerbeleid moet kosten drukken

De federale ministerraad heeft donderdag ingestemd met het uitbreiden van het project voor rationeel print- en kopieerbeleid van de FOD Financiën. Zo meldt staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, Hendrik Bogaert.