Online reviews bepalen consumentengedrag

Online reviews bepalen consumentengedrag

Als een product of dienst online door een meerderheid van gebruikers positief dan wel negatief wordt besproken, nemen consumenten die mening over.