Is WiFi schadelijk voor planten én mensen?

Is WiFi schadelijk voor planten én mensen?

WiFi-straling kan planten en bij uitbreiding ook mensen schaden. Dat concludeert een groepje Deense meisjes uit een eigen onderzoek waarbij planten stopten met groeien, verwelkten of stierven in de nabijheid van een modem.