Shared services, de toekomst van IT?

Shared services, de toekomst van IT?

Volgens een recente studie zijn de Belgische informaticadirecteurs van mening dat de ideale organisatiestructuur voor IT in de toekomst het shared service center is.

Contract federale ICT shared services met jaar verlengd

Contract federale ICT shared services met jaar verlengd

Het huidige exploitatiecontract voor 'shared ict-services' van de federale overheid wordt met een jaar verlengd. Dat is op de ministerraad beslist op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo. Het 'ICT Shared Services'-contract is een van de grote informaticacontracten van de federale overheid: het omvat de ict-cellen van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Fedict, Personeel & Organisatie en de FOD Budget & Beheerscontrole. Het exploitatiecontract voor die shared ict-services loopt nu donderdag 12 juli af, maar de procedure voor het nieuwe contract loopt nog volop.