Strafregister niet te vertrouwen

Strafregister niet te vertrouwen

Het Centraal Strafregister, de databank met alle veroordelingen in België, is onbetrouwbaar. Niet alle veroordelingen worden ingegeven en er worden fouten gemaakt bij het ingeven van bijvoorbeeld namen.