"Ondernemers moeten zichzelf in vraag durven stellen"

"Ondernemers moeten zichzelf in vraag durven stellen"

"Beginnende entrepreneurs hebben wel een idee over hoe hun product er moet uitzien en over wie hun klanten zijn, maar in de meeste gevallen zijn die veronderstellingen fout."