Wettelijk kader voor mobiel dataverkeer rond windmolenparken op zee

12/01/16 om 10:34 - Bijgewerkt om 10:34

Bron: Datanews

Er komt een wettelijk kader voor mobiel dataverkeer rond de windmolenparken op zee. Minister van Telecom Alexander De Croo en staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein hebben daarover een koninklijk besluit klaar dat nu voorligt bij het BIPT.

Wettelijk kader voor mobiel dataverkeer rond windmolenparken op zee

© Belga

De Croo heeft samen met staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein een ontwerp van koninklijk besluit klaar dat een kader creëert voor toekomstige aanvragen van 2G/3G gebruikersrechten voor de windmolenparken op zee.

De ontwerptekst regulariseert ook de gebruikersrechten die het BIPT heeft toegekend voor mobiel dataverkeer op de Blighbank en de Lodewijkbank (aan Base), en op de Thorntonbank (aan e-BO-enterprises).

Het KB voorziet ook dat operatoren aangifte moeten doen om gebruiksrechten te kunnen verkrijgen. Ze moeten bovendien een jaarlijks recht betalen voor de terbeschikkingstelling van de frequenties. De 2G/3G-verbindingen ondersteunen de exploitatie en het onderhoud van de windmolenparken.

Volgens minister De Croo (Open Vld) zal een duidelijk kader de goede werking van de offshore windmolenparken in de Noordzee bevorderen. Zijn partijgenoot Tommelein benadrukt dat mobiele datatechnologie essentieel is voor de veiligheid op de druk bevaren Noordzee.

"Vlot dataverkeer kan interessant zijn voor scheepvaart en visserij, maar ook voor nieuwe activiteiten op zee zoals visboerderijen", luidt het.

Onze partners