Migranten aan een job helpen met pc-vaardigheden

VDAB en Microsoft hebben in mei onder meer het project ‘integratie door computervaardigheden’ gelanceerd. Bedoeling de inburgering van allochtonen via de pc en internet te bevorderen om ze meer kansen te bieden bij het vinden van een job. Het project wordt nu voor het eerst geëvalueerd.

‘Integratie door computervaardigheden’ wil anderstaligen allereerst leren omgaan met computers en internet. Via een internetplatform kunnen de allochtonen onderling ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Ze werken met Nederlandstalige toepassingen maar kunnen overschakelen naar hun eigen moedertaal wanneer ze problemen ondervinden.Het uiteindelijke doel is de migranten meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. “Om toegelaten te worden tot een vakopleiding moeten werkzoekenden steeds vaker een computertest afleggen, om hun taalniveau of hun aanleg na te gaan,” zegt Carl Callewaert van de VDAB. “Ook werk zoeken en solliciteren verloopt almaar vaker via het internet.”Sinds mei hebben al 49 mensen de opleiding gevolgd. In twee jaar tijd willen VDAB en Microsoft (dat zowel financieel als met software steunt) 450 mensen bereikt hebben. Bij het softwarebedrijf past de opleiding in het Unlimited Potential-project (UP). Dat wil binnen drie jaar 90.000 mensen opleiden. Sinds 2002 hebben tijdens 3 projecten al 2000 mensen, vooral uit minderbedeelde doelgroepen, dergelijke opleiding gehad.

Partner Content