Wat is de IT-toekomst voor Toyota Motor Europe?

Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Na de aankondiging van een programma voor vrijwillig vertrek waarvoor ongeveer de helft van de 2.700 Belgische personeelsleden van Toyota Motor Europe in aanmerking komt, blijft de toekomst van de 134 it’ers onzeker. Het herstructureringsplan dat Toyota Motor Europe enkele weken geleden aankondigde, heeft betrekking op 2.700 personen in ons land, waarvan ongeveer 1.200 op de maatschappelijke zetel in Evere en 800 op de site in Zaventem. Het bedrijf wil van de helft van zijn personeel scheiden via een speciale procedure. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor vrijwillig vertrek volgens specifieke voorwaarden. De kandidaturen zullen in januari doorgespeeld worden aan de directie, waarna vanaf februari de eerste mensen zouden kunnen vertrekken.

Na de aankondiging van een programma voor vrijwillig vertrek waarvoor ongeveer de helft van de 2.700 Belgische personeelsleden van Toyota Motor Europe in aanmerking komt, blijft de toekomst van de 134 it’ers onzeker.

Het herstructureringsplan dat Toyota Motor Europe enkele weken geleden aankondigde, heeft betrekking op 2.700 personen in ons land, waarvan ongeveer 1.200 op de maatschappelijke zetel in Evere en 800 op de site in Zaventem. Het bedrijf wil van de helft van zijn personeel scheiden via een speciale procedure. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor vrijwillig vertrek volgens specifieke voorwaarden. De kandidaturen zullen in januari doorgespeeld worden aan de directie, waarna vanaf februari de eerste mensen zouden kunnen vertrekken.

De directie stelt, bij monde van communicatiedirecteur Etienne Plas, dat “iets minder dan de helft van de 2.700 personen kandidaat kan worden voor vrijwillig vertrek” en dat “het aantal vetrekkers lager zal liggen dan het aantal potentiële kandidaten.”

Op informaticaniveau telt TME 134 it’ers, waarvan de helft een potentieel vertrekker is, naast de externe consultants. “Het aantal vertrekkers zal in ieder geval beperkt worden tot een kleine fractie van het aantal werknemers, omdat we er goed moeten over waken dat de continuïteit verzekerd en onze activiteiten goed blijven werken”, vervolgt Plas.

Update: Toyota wil graag het volgende toevoegen aan dit artikel: “Het artikel ‘Wat is de IT-toekomst voor Toyota Motor Europe’ geeft een foutieve visie op de situatie in ons bedrijf. Het recent aangekondigde programma voor vrijwillig vertrek is in feite veel beperkter dan dit artikel laat uitschijnen en bedreigt geenszins de verderzetting van onze activiteiten in België. Toyota Motor Europe stelt zo’n 2700 mensen tewerk in België Iets minder dan de helft van het personeel, wat overeenkomt met de werknemers in de centrale zetel te Evere en in de bpeaalde afdelingen (Aankoop, Production Engineering) van de site in Zaventem, hebben de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor vrijwillig vertrek. Niettemin wil Toyota erover waken dat de continuïteit en het goede functioneren van onze activiteiten verzekerd blijven om onze toekomstige groei in Europa te ondersteunen. Daarom zal het aantal effectieve vertrekken beperkt worden tot een kleine fractie (zo’n 15 à 25 procent) van het aantal werknemers in de betrokken afdelingen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content