ARKimedes valt onder de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en co-investeert via verschillende fondsen (ARKIV's) in beloftevolle bedrijfjes. Het fonds moet als een hefboom werken voor het mobiliseren van private investeringen, en beschikt na deze kapitaalverhoging over 210 miljoen euro om te investeren. Voor elke euro overheidsgeld moet er wel minimaal een euro private inbreng gegenereerd worden.

"De Vlaamse Regering probeert economische activiteiten en werkgelegenheid in Vlaanderen te verankeren", oppert Philippe Muyters (N-VA). "Uit OESO-onderzoek blijkt dat de toekomstige groei in tewerkstelling voor een significant deel zal afhangen van onze sterke groeibedrijven."

"Met deze kapitaalsverhoging zetten we in op bedrijven die de start-up-fase ontgroeid zijn en nu internationaal willen schalen. Zij worden in de komende jaren de grote leverancier van jobs, dus hen willen we met onze ARKimedes fondsen bereiken en verankeren."

Internationale groei heeft doorgaans een kapitaalnood van 10 à 20 miljoen euro, maar het vroegere plafond van 1,5 miljoen euro maakte heel wat interessante investeringen voor ARKimedes onbereikbaar. Daardoor hadden Vlaamse groeiers vaak geen ander alternatief dan te kiezen voor een internationale investeerder.

Het opbreken van dat plafond, de mogelijkheid tot herbeleggingen en de bijkomende kapitaalsverhoging moeten duidelijk maken dat het Muyters menens is met zijn plan om meer in te zetten op groeibedrijven.

Applaus vanop de zijlijn

"Vlaanderen barst van de creativiteit en van het talent, maar om maximaal te kunnen profiteren van deze innovatiepool is het zaak om bedrijven te ondersteunen tijdens de kritieke fase van opschaling", legt start-up specialist Omar Mohout van Sirris uit.

"Daar hoort sowieso een vlotte toegang tot groeikapitaal bij, en dat is nu net wat van de Vlaamse regering beoogt met deze extra middelen: groeibedrijven met een bewezen bedrijfsmodel financieren die meer verdienen dan een applaus vanop de zijlijn. Ik kijk uit naar de impact van dit initiatief op ons ecosysteem, en naar hoe PMV de extra middelen gaat gebruiken."

Overigens waren gedurende het eerste kwartaal van 2016 ook in Frankrijk (Bpifance) en Duitsland (High-Tech Gründerfonds) de meest actieve fondsen diegene die door de overheid werden gefinancierd om de fameuze 'serie A-gap' te dichten waar de nood het hoogst is. In België is PMV het meest actieve kapitaalfonds.

ARKimedes valt onder de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en co-investeert via verschillende fondsen (ARKIV's) in beloftevolle bedrijfjes. Het fonds moet als een hefboom werken voor het mobiliseren van private investeringen, en beschikt na deze kapitaalverhoging over 210 miljoen euro om te investeren. Voor elke euro overheidsgeld moet er wel minimaal een euro private inbreng gegenereerd worden."De Vlaamse Regering probeert economische activiteiten en werkgelegenheid in Vlaanderen te verankeren", oppert Philippe Muyters (N-VA). "Uit OESO-onderzoek blijkt dat de toekomstige groei in tewerkstelling voor een significant deel zal afhangen van onze sterke groeibedrijven." "Met deze kapitaalsverhoging zetten we in op bedrijven die de start-up-fase ontgroeid zijn en nu internationaal willen schalen. Zij worden in de komende jaren de grote leverancier van jobs, dus hen willen we met onze ARKimedes fondsen bereiken en verankeren." Internationale groei heeft doorgaans een kapitaalnood van 10 à 20 miljoen euro, maar het vroegere plafond van 1,5 miljoen euro maakte heel wat interessante investeringen voor ARKimedes onbereikbaar. Daardoor hadden Vlaamse groeiers vaak geen ander alternatief dan te kiezen voor een internationale investeerder. Het opbreken van dat plafond, de mogelijkheid tot herbeleggingen en de bijkomende kapitaalsverhoging moeten duidelijk maken dat het Muyters menens is met zijn plan om meer in te zetten op groeibedrijven. Applaus vanop de zijlijn "Vlaanderen barst van de creativiteit en van het talent, maar om maximaal te kunnen profiteren van deze innovatiepool is het zaak om bedrijven te ondersteunen tijdens de kritieke fase van opschaling", legt start-up specialist Omar Mohout van Sirris uit. "Daar hoort sowieso een vlotte toegang tot groeikapitaal bij, en dat is nu net wat van de Vlaamse regering beoogt met deze extra middelen: groeibedrijven met een bewezen bedrijfsmodel financieren die meer verdienen dan een applaus vanop de zijlijn. Ik kijk uit naar de impact van dit initiatief op ons ecosysteem, en naar hoe PMV de extra middelen gaat gebruiken."Overigens waren gedurende het eerste kwartaal van 2016 ook in Frankrijk (Bpifance) en Duitsland (High-Tech Gründerfonds) de meest actieve fondsen diegene die door de overheid werden gefinancierd om de fameuze 'serie A-gap' te dichten waar de nood het hoogst is. In België is PMV het meest actieve kapitaalfonds.