Fedict lanceerde in 2011 al een eerste versie van zijn portaal voor open data in België. Toen linkte dat portaal naar een 60-tal datasets, onder meer naar enkele klassieke overheidsstatistieken, maar ook naar allerhande meetgegevens, technische lijsten en openbare databases zoals bijvoorbeeld van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en van Onroerend Erfgoed in Vlaanderen.

Dinsdag werd het portaal geherlanceerd in de hoofdstad, tijdens een event gevuld met getuigenissen van start-ups en bedrijven die al gebruik maken van open data voor hun producten, zoals data.be (dat zijn zustersite lex.be kwam voorstellen) en Ontoforce.

Op termijn is het de bedoeling om vraaggestuurd te gaan werken met het portaal: de burger of onderneming signaleert ontbrekende data en een nieuwe 'task force' helpt ze ter beschikking stellen.

Daarnaast zal er een overzicht worden toegevoegd van de verschillende datasets waarover de overheid beschikt. Ook de evolutie naar Linked Open Data wordt van nabij opgevolgd en ondersteund.

Fedict (onder de bevoegdheid van vicepremier en minister van digitale agenda Alexander De Croo) en de dienst administratieve vereenvoudiging (DAV, onder Theo Francken) slaan voor dit initiatief de handen in elkaar.

Tot voor kort hadden zij elk hun eigen dataportaal, maar voortaan werken ze samen rond open data binnen de 'open data task force' die het platform aanstuurt.

Aandacht

"Bedoeling is om de aandacht nog eens te vestigen op de data die de overheid openstelt", verduidelijkt verantwoordelijke Bart Hanssens van Fedict."Want intussen zijn er toch al een duizendtal datasets beschikbaar, niet enkel van de federale overheid, maar ook van de andere overheidsniveaus."

Voor de workshops die dinsdag georganiseerd werden, tekenden een tachtigtal mensen present. "Het benieuwt ons alvast wat de resultaten gaan zijn van het openstellen van al die bronnen", aldus nog Hanssens. "Wat dat betreft zitten we nog maar aan het prille begin."

Fedict lanceerde in 2011 al een eerste versie van zijn portaal voor open data in België. Toen linkte dat portaal naar een 60-tal datasets, onder meer naar enkele klassieke overheidsstatistieken, maar ook naar allerhande meetgegevens, technische lijsten en openbare databases zoals bijvoorbeeld van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en van Onroerend Erfgoed in Vlaanderen. Dinsdag werd het portaal geherlanceerd in de hoofdstad, tijdens een event gevuld met getuigenissen van start-ups en bedrijven die al gebruik maken van open data voor hun producten, zoals data.be (dat zijn zustersite lex.be kwam voorstellen) en Ontoforce. Op termijn is het de bedoeling om vraaggestuurd te gaan werken met het portaal: de burger of onderneming signaleert ontbrekende data en een nieuwe 'task force' helpt ze ter beschikking stellen. Daarnaast zal er een overzicht worden toegevoegd van de verschillende datasets waarover de overheid beschikt. Ook de evolutie naar Linked Open Data wordt van nabij opgevolgd en ondersteund.Fedict (onder de bevoegdheid van vicepremier en minister van digitale agenda Alexander De Croo) en de dienst administratieve vereenvoudiging (DAV, onder Theo Francken) slaan voor dit initiatief de handen in elkaar.Tot voor kort hadden zij elk hun eigen dataportaal, maar voortaan werken ze samen rond open data binnen de 'open data task force' die het platform aanstuurt.Aandacht"Bedoeling is om de aandacht nog eens te vestigen op de data die de overheid openstelt", verduidelijkt verantwoordelijke Bart Hanssens van Fedict."Want intussen zijn er toch al een duizendtal datasets beschikbaar, niet enkel van de federale overheid, maar ook van de andere overheidsniveaus."Voor de workshops die dinsdag georganiseerd werden, tekenden een tachtigtal mensen present. "Het benieuwt ons alvast wat de resultaten gaan zijn van het openstellen van al die bronnen", aldus nog Hanssens. "Wat dat betreft zitten we nog maar aan het prille begin."